Dầu Gội: D. Câu hỏi dành riêng cho tóc khô và hư tổn